Týdenní plány:

30.1. – 2. 2.

ČJ – vyjmenovaná slova po P, zopakujeme se slovní druhy

M- písemné odčítání

PK – světlo a teplo, poznávačka přírodnin

AJ – sk. pí. uč. Polanské: zopakování lekce 4, slovní zásoba str. 32 učebnice, sloveso have got, otázka Have you got???

Úterý – Předání vysvědčení 4. vyučovací hodinu, konec vyučování v 11:40

Pátek – pololetní prázdniny

PO – ČJ – PS s. 34 dokončit, 35/1, 2, Písanka – 1 strana, procvičujeme slovní druhy, česká přísloví a pranostiky (pracovní list), M – PS s. 47, PK – Světlo a teplo, uč. s. 31 – vypsat do sešitu 10 jednoduchých informací o Slunci, DÚ – ČJ – list/doplňovačka

ÚT – ČJ – uč. s. 63 ústně, cv. 3 písemně do sešitu, PS s. 35, opakujeme významy slov, M – písemné odčítání, uč. s. 33/2a, 2b ( někteří za DÚ), PK- Sluneční soustava, uč. s. 32, 33, lepíme planety do sešitu

ST – ČJ – uč. s. 64 ústně, PS s. 36, M – dokončení prac. listu z geometrie, uč. s. 34/5 (stavba č. 2 do sešitu), 35/7, PS s. 49/6, 48/1, DÚ – umimeto.org, slovní úlohy

ČT – M – PS s. 48, procvičujeme pamětné počítání, ČJ – uč. s. 65/3 do sešitu

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 30.01.-02.02.

01.02. – Test Lekce 3
02.02.- Oprava Testu 

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 23.-27.01.

25.01.- Samostatná práce prac. sešit, napsat email o oblíbené hračce
26.01. – Kontrola 
27.01. – Opakování 3L

23. – 27. 1.

ČJ – vyjmenovaná slova po P

M – zaokrouhlování, pavučiny, algebrogramy, slovní úlohy

PK – půda, světlo a teplo

AJ -skupina pí. uč. Polanské- uč. str. 28- 30, nákup v obchodě, procvičování Do you like? Do you want?, slovní zásoba – ovoce

PO – ČJ – zavádíme vyjmenovaná slova po P, DÚ- naučíme se řadu, M – uč. 32/ 7, 8 A ( zápis do PS, děti zvládly a), b), c), d) a e) je výzva pro šikulky, PK – vzduch, opakování, uvádíme nové téma Půda

ÚT – M – zaokrouhlování, uč. s. 32/10, PS s. 46, DÚ – M, list, ČJ – význam vyjm. slov po P, text Netopýr, čtení mimočítankové četby, popis planety/ zvířete, PK – Půda, seznamujeme se s nerosty, zápisky + obrázek do sešitu

ST – ČJ – uč. s. 61, práce s textem, procvičujeme vyjm. slova po P, M – rýsování úseček (pracovní list), PS s- 44/5, 45/10, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – uč. s . 62 ústně, doplňování vět – 5 vět do sešitu, DÚ – písanka 1 strana, M – test na konci kapitoly, PS s. 44/6, 7

PÁ – ČJ – procvičujeme vyjmenovaná slova, PS s. 34/3, 4, 5, M – dělíme a sčítáme pod sebou, PS s. 45 – sdílíme řešení pavučin, práce s tabulkou – A), B), C) – dobrovolná práce pro šikulky

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 16. – 20. 01.

18.01. – Kontrola samostatných úkolů
19.01.- Psaní emailu, dokončení lekce 
20.01.-  Opakování 3 lekce

16. – 20. 1.

ČJ – procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M

M – zaokrouhlování

PK – vzduch

PO – ČJ – pracujeme s významy vyjmenovaných slov, rozšiřujeme slovní zásobu, práce s texty, M – slovní úlohy, uč. s. 29/ 13, 15, PS s. 40/12, PK – vzduch, uč. s. 30, DÚ – ČJ, list

ÚT – ČJ – pracujeme s významy vyjmenovaných slov, rozšiřujeme slovní zásobu, práce s texty, M – PS. s. 40/13, 41/15, 16, 17, PK – vzduch/pokusy, DÚ- Písanka 1 strana + podpis

ST – ČJ – diktát (PS s. 27), uč. s. 59/ 1, 2, 3 a, b do sešitu, M – PS s. 41, 42, DÚ – umimeto.org

ČT – M – zaokrouhlování, uč. s. 30, PS s. 43/1, 2, DÚ – PS s. 43/3, ČJ – uč. s. 54, cv. 2 do sešitu – 6 vět

PÁ – M – uč. s. 31, PS s. 44/4, procvičujeme zaokrouhlování na desítky, ČJ – procvičujeme vyjmenovaná slova, jejich význam, čtení mimočítankové četby

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 09. – 13.01.

11.01. – Reading , Colin in Computerland 2
12.01. – Samostatná práce
13.01. – Ředitelské volno 

9.1.- 12. 1.

ČJ- vyjmenovaná slova po M

M – číselná osa

PK – koloběh vody

AJ – sk. pí uč. Polanské – lekce 4 ovoce slovíčka, jdeme nakupovat -str. 25, gramatika: množné číslo u podstatných jmen

PO – bruslení

PÁ – ředitelské volno

PO – ČJ – PS -vyjmenovaná slova po M, s. 31 (někteří 37)/, 1, 2, 3, procvičovaní, DÚ – písanka 1 strana,  M- uč. s. 27/1, 2, 3, PS s. 37, 38/3, PK- koloběh vody, přečíst v učebnici a dokázat popsat vlastními slovy

ÚT – M – uč. s. 27, slovní úlohy, PS s. 38, ČJ – uč. s. 57/3 do sešitu, PS s. 31 (někteří 37) dokončit, PK – koloběh vody, pracovní list, DÚ – matematika list

ST – ČJ – uč. s. 58 ústně, PS s. 32, DÚ – umimeto.org, M – uč. s. 28/29 – krychlové stavby, PS s. 39/9, 10

ČT – ČJ – PS s.33, M-malá násobilka, indické násobení – uč. 29/12, PS s. 39/11, 40/14, DÚ – M – list

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 03.-06.01.

04.01. – My holiday
05.01. – Opakování nových slovíček a otázky z 3 lekce
06.01.- Administrativa- kontrola materiálů/ portfolia, uzavření známek 

3. 1. – 6. 1.

ČJ – vyjmenovaná slova po M

M – hodiny, ciferník, známá prostředí

PK – Podmínky života na Zemi

ÚT – ČJ – řada vyjmenovaných slov po M a jejich význam, procvičování vyjmenovaných slov po B (prac. list), čtení mimočítankové četby, práce s myšlenkovou mapou ( vánoční stromeček), M – uč. s. 25/ 5 do sešitu, PK – Podmínky života na Zemi, uč. s. 28 – výpisky, procvičovací test, DÚ – naučit se řadu vyjm. slov po M

ST – M – PS s- 34/7, 35/8 – do sešitu čtverečky, PS s. 36/1, 2, 3, ČJ – hledání slov příbuzných, uč. s. 55, do sešitu ČJ zapsat věty z uč. s. 56 ( Rozlišujte , žlutý rámeček), procvičování vyjm. slov po L, DÚ – umimeto.org

ČT – M – uč. s. 25/4, 6, procvičujeme digitální hodiny, DÚ – PS s. 36/4, ČJ – procvičujeme vyjmenovaná slova, uč. s. 56 ústně

PÁ – ČJ – uč. s. 57 ústně, procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M, M – PS s. 37, procvičujeme digitální a ručičkové hodiny