Týdenní plány:

5. 6. – 9.6.

ČJ – slovesa zvratná, infinitiv

M – kruh a kružnice, počítání ve známých prostředích

PK – třídění živočichů podle příjmu potravy

PO – ČJ – uč. s. 111, cv. 2 a, b, c do sešitu, čtení mimočítankové četby, M – PS s. 97, 96/1, počítání se závorkou, PK – členění živočichů na býložravce, masožravce a všežravce

ÚT – divadelní představení

ČJ – pracovní list/osoba, číslo a čas, čtení, M – PS s. 99/1, 2, 100/4, bez DÚ

ST – ředitelské volno

29. 5. – 2. 5.

ČJ – slovesné kategorie

M – kvádr, rýsování kružnice, zaokrouhlování

PK – bezobratlí

AJ – Aj – dokončení lekce, Colin in Computer land čtení, procvičování sloves has got / is, popis obrázku ( my monter), slovní zásoba oblečení

PO – ČJ – slovesné tvary jednoduché a složené, uč. s. 108/5a (do sešitu), PS s. 62/ 4, 5, Dú – uč. s. 107/3a, M – uč. s. 66/4, 5 a číselný rozklad, zaokrouhlování, PK – Bezobratlí – uč. s. 60

ÚT – M – PS s. 96, ČJ – osoba a číslo, uč. s. 109, PS s. 63, PK – povídání o bezobratlých, DÚ – dobrovolně, dokončení S. 96 v PS

ST – ČJ – PS s. 64, procvičování osoba, číslo, M – kruh/kružnice, PS s. 94/2, 3, DÚ – umimeto.org (ČJ)

ČT – sportovní den a Run and help

PÁ – ČJ – dopis/adresa, práce ve skupině, M – PS s. 97 (kromě vláčků), učíme se zaokrouhlování tisíce

22. – 26. 5.

ČJ – podstatná jména, slovesa – určování gramatických kategorií

M – rýsování kružnice

PK – obratlovci

AJ – Plán : procvičování have got/ has got/ přídavná jména a popis blízké osoby (uč. str 50). Kreslíme a popisujeme monstrum (procvičování částí těla a množného čísla)

PO – ČJ – uč. s. 104, PS s. 61, M – uč. s. 62, PS s. 89, PK – obratlovci – učebnice s. 58/59, DÚ – dokončit slohové cvičení Domeček (osnova: 1. Kde se nachází, 2. Kdo v něm bydlí, 3. Jaké jsou v něm místnosti, 4. Popis 1 místnosti, 5. Co je na mém domečku speciální) Kdo má popis hotový, věnuje se čtení vlastní knížky

ÚT – ČJ – slovesa, uč. s. 106, M – PS s. 90/3, 91/10, 92/11, 12, DÚ – M – list

ST – M – uč. s. 68/1,PS s. 99/1,  PS s. 92/93 (samostatně), ČJ – slovesný čas – seznámení, uč. s. 107, čtení mimočítankové četby, psaní do písanky

ČT – ČJ – slovesný čas, PS s. 62, M – uč. s. 65/1, PS s. 94/1, DÚ – M list

PÁ – ČJ – slovesný čas, práce s textem, hry, M – PS s. 94/5, uč. s. 65/2, 3, písemné násobení

Týdenní plán pí učitelky Kučerové

Práce na hodiny – 24.-25.05.

  • Doplnit str. 55 v pracovním sešitě 
  • Přečíst email v učebnici str. 45 a na jeho základě doplnit v pracovním sešitě str. 57
  • Přečíst díl – Colin in Computerland- Story 2( The wicked scientist) str. 46, doplnit v pracovním sešitě stranu 58
  • # Dokončit obrázek domu s popsanými místnostmi a svůj pokoj s popsaným nábytkem-> v pátek 26.05. se bude odevzdávat a známkovat 

15. – 19. 5.

ČJ – kategorie podstatných jmen

M – rýsování, krokování, dělení se zbytkem, počítání s předností, od příštího týdne budou děti potřebovat kružítko

PK – referáty, stavba těla živočichů

AJ – AJ plán : procvičování slovní zásoby he/she/ man/ woman, přídavná jména str. 50 učebnice, protiklady, sloveso have got ve třetí osobě j.č. ( has got)

PO – ČJ – učebnice s.103, určování pádů podstatných jmen, PS s. 59/60, písanka 1 strana, čtení mimočítankové četby, M – dělení se zbytkem, uč. s. 61/5, PS s. 87/17, 88 – shrnutí, PK – popis stavby těla živočichů, práce s informacemi z učebnice, DÚ – ČJ list

ÚT – ČJ – pádové otázky, procvičování, čtení mimočítankové četby, M – dělení se zbytkem, krokování, součtové pyramidy, PS s. 89/4, 91/10, DÚ – M – list, PK- práce informacemi (Jezevec lesní)

ST – ČJ – PS s. 61, učíme se používat pádové otázky, M – rýsování, obsah (pracovní list), uč. s. 64/8, PS s. 91/7, DÚ – umimeto.org ( ČJ)

ČT – divadlo U Hasičů, ČJ – čtení mimočítankové četby, procvičování vyjma. slov, M – PS s. 90/5, DÚ – písanka 1 strana

Pá – ČJ – uč. s. 104, určování kategorií podstatných jmen z textu, procvičování pádových otázek, M – dělení se zbytkem, PS s. 91/8, 9

Týdenní plán pí učitelky Kučerové

17.05. – 19.05.

  • pracovní sešit str. 51. cv. 2, str. 52 cv. 2 (přečíst a vybarvit
  •  přečíst si v učebnici str. 42 a vypsat slovíčka pokojů do slovníčku ( a kitchen – kuchyň)
  •  doplnit v pracovním sešitě str. 53, 54/2
  • zahrát si ve dvojicích (potichu) hru ze strany 43 v učebnici
    # Kdo bude mít hotovo kreslí a popisuje svůj pokoj anebo dům s místnostmi 

9. 5. – 12. 5.

ČJ – podstatná jména, rod, životnost, číslo, rozlišování slovních druhů

M – počítání se závorkami, rýsování v mříži, výpočet obvodu, obsahu

PK – Společné znaky živočichů

ÚT – ČJ – životnost, uč. s. 100, cv. 4 do sešitu, PS s. 58, čtení mimočítankové četby, M – počítání se závorkami, PS s. 84/5, 6, 85/7, 8, 9, DÚ – M – list, PK – uč. s. 56, 57 – přečíst, vypsat do sešitu společné znaky živočichů

ST – ČJ – číslo podstatných jmen, uč. s. 101, PS s. 59, M – PS s. 85/10, 88/3, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ -pády podstatných jmen, uč. s. 102, procvičování slovních druhů, M – PS s.87, uč. s.60 – trpasličí hodiny, DÚ – PS s. 86/13

PÁ – M – počítání zpaměti, uč. s. 59/2, ČJ – uč. s. 103, pádové otázky

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 10. – 12. 05.

10. 05. – Kontrola úkolu(nakreslit svůj pokoj) a popsání svého pokoje, procvičování předložek on, under, next to
11. 05. – Procvičování psaní nových slovíček 
12. 05. – Otázky s novými slovíčky, nová slovíčka- místnosti v bytě a domě 

2. 5. – 5. 5.

ČJ – slovní druhy, kategorie podstatných jmen

M – úlohy v mříži, písemné násobení

PK – recyklace, odpady, životní prostředí

AJ- slovíčka pets ( str. 47 učebnice), procvičování vazby there is/ are, úvod do lekce 7

ÚT – ČJ – procvičování slovní druhy, PS opakování slovní druhy, s. 57, dílny psaní, čtení mimočítankové četby, M – PS s. 78/5, 80/13, písemné násobení, PK – práce s lapbooky, učebnice s. 54/55, DÚ – ČJ list

ST – ČJ – rod podstatných jmen, uč. s. 98, čtení mimočítankové četby a příběhů, M – PS s. 79/9, 81/1, DÚ – umimeto.org

ČT- M – násobení zpaměti pomocí rozkladu ( 5. 18, 3. 14, …), PS s. 81/3, 82/4, 83/3, ČJ – uč. s. 99, cv. 6 do sešitu, procvičujeme určování slovních druhů, DÚ – M list

PÁ – M – rozklad čísel na stovky, desítky, jednotky, slovní úlohy na násobení a dělení, PS s. 84/4, ČJ – čtení s porozuměním, práce s textem v čítance, PS s. 58 / rod podstatných jmen

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 3.-5.5.

3.5.- opakování otázek – odpovědí, slovíčka lidské tělo, DOBROVOLNÝ OPRAVNÍ TEST 5LEKCE

4.5. – rozdělení do ostatních tříd a samostatná práce

5.5. – Slovíčka 6 lekce – Greg’s flat