Týdenní plány:

26. – 30. 9.

Český jazyk – opakování učiva 2. ročníku

Matematika – práce s násobilkovou tabulkou, písemné sčítání

Prvouka – dopravní výchova, značky, bezpečná jízda na kole

Středa – státní svátek

Pátek – NHL global fun tour, učíme se 1. vyučovací hodinu

Pondělí – ČJ – PS s. 6, čteme a pokračujeme v psaní příběhů, práce s textem – báseň Houbaření, M – uč. s. 7/11, 12, práce s násobilkovou tabulkou, PS s. 6/20, s. 4/5, PK – opakování značek, jízda na kole

Úterý – ČJ – procvičování bě, pě, mě, vě, Písanka s. 3/4, povídání o sv. Václavovi, přednes básničky, M – písemné sčítání, uč. s. 9/1, 2, PS s. 4/13, PK – Jízda na kole, Obec – úvod

 

12. – 16. 9.

ČJ – opakujeme psaní tvrdých a měkkých souhlásek, psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, slovní druhy

M – opakujeme malou násobilku a známá prostředí Hejného matematiky

PK – opakování učiva 2. ročníku

AJ – Who is it? Počítáme do 10.

PO – focení, bruslení

ČJ – PS s. 6/1, tvoříme mapu příběhu, M – uč. s. 6/7, PS s. 3/8, procvičujeme malou násobilku, PK – opakování učiva 2. ročníku, DÚ – ČJ list do cvičného sešitu

ÚT 

ČJ – PS s. 6, píšeme příběh, písanka s. 3, M – uč. s. 6/6, PS s. 3/9, PK – opakování dopravních značek, bezpečného chování na ulici

ST

ČJ – PS s. 5, Kocour Mikeš – vyprávění, M – uč. s. 6/4, 8/13, PS s. 6/18, DÚ – ČJ – list, opakování abecedy

ČT

M- procvičování malé násobilky, PS s. 3/10, 11, uč. s. 6/8, ČJ – PS s. 6, 7/2