Author Archive

Toulcův dvůr

V Toulcově dvoře se nám líbilo. Vyzkoušeli jsme si výrobu sýra, dojení, osahali jsme si kravské rohy i býčí lebku. Nakonec jsme se seznámili s krávou Jahodou a Jitkou a dozvěděli jsme se,co rády jedí, nebo jak se musí farmář starat o jejich příbytek. 

 

 

Balíček pomoci Pražanům

28. 11. – 3. 12.

ČJ – vyjmenovaná slova po B

M – indické násobení

PK – advent, svátky a tradice

AJ 

sk. paní učitelky Kučerové – Seznámení s lekcí 3, nové slovíčka a fráze

PO – ČJ – procvičovaní vyjm. slov (list), čtení a vyprávění – O 12 měsíčkách, DÚ – ČJ list, M – indické násobení, PS s. 22, uč. s. 19/1, PK – vánoční svátky, uč. s. 22/23

 

 

 

Co nás čeká v prosinci

5. 12. bruslení

19. 12. Divadlo u HasičůDIVADLO ,, Princezna ze mlejna” , sraz bude před školou již v 7:45, nezapomeňte, jinak by děti, které přijdou pozdě a nenašly nás, musely do jiné třídy, ale třetí třídy jdou všechny do divadla.

19. 12. Vánoční setkání s rodiči – něco malého si vyrobíme, děti budou moct přednést básničky nebo přečíst své příběhy, 16:00 – 18:00, ochutnávka cukroví vítána 🙂

22. 12. Vánoční burza – děti mohou prodávat hračky, knihy nebo hry, se kterými si už nehrají

 

 

 

21. 11. – 25. 11.

ČJ – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

M – pracujeme ve známých prostředích, procvičujeme malou násobilku, písemné sčítání a odčítání

PK – povolání

AJ skupina paní učitelky Polanské – dokončení lekce 2, čtení o Colinovi z učebnice, pracovní sešit barvy a procvičování Where are you from?, úvod do nové lekce, slovní zásoba str. 16 hračky + nejoblíbenější hračka.

skupina paní učitelky Kučerové  – 21.-25.11. –  Dokončení a Opakování lekce 2 na test , 24.11. – TEST UNIT 2, 25.11. – let´s make music

pátek 25. 11. Toulcův dvůr, téma Mléčná dráha, cena 200 Kč, teplé oblečení s sebou, program je částečně venkovní, návrat do školy cca 11:40 – 12: 00

PO – ČJ – PS s. 26, práce s textem, M – PS s. 18/8, 9, PK – povolání, uč. s. 21

ÚT – ČJ – slova příbuzná ke slovům obyvatel, byt, příbytek, nábytek, uč. s. 44/3 do sešitu, M – písemné odčítání, PS s. 19, PK – povolání

ST – ČJ – PS s. 27, M – PS s. 19, měření úsečky na mm, geometrická tělesa

ČT – M – PS s. 20, ČJ – PS s. 28, DÚ Písanka s. 15 nebo 16

Toulcův dvůr, 25. 11.

Připomínám, že 25. 11. navštívíme Toulcův dvůr, máme objednaný program Mléčná dráha. Prosím, zkontrolujte včas účty v online pokladně, aby s námi mohly jít všechny děti. Cena programu je 200 Kč.

Děkuji

BJ

14. – 15. 11.

ČJ – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

M – písemné odčítání přes 10, procvičování známých prostředí

PK – opakování světové strany, povolání

16, 18. 11. – ředitelské volno

17. 11. – státní svátek

PO – ČJ – vyjmenovaná slova po B, ústně uč. s. 43, PS s. 22 (kontrola), 23, písanka s. 12, 13 (vlastním tempem), čtení mimočítankové četby, M – uč. s. 18/12, 13, procvičujeme písemné odčítání přes 10

ÚT – M – PS s. 18/ 5, 6, 7, ČJ PS s. 24, bez DÚ

 

Adventní věnce – pozvánka

 

Pozvánka na workshop

7. 11. – 11. 11.

ČJ – stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná

M – šípkový zápis, procvičování násobení a dělení, rýsování v mříži, algebrogramy – úvod

PK – orientace v krajině

AJ – dokončení lekce 2, píšeme email, procvičování slovní zásoby + I am from…, Where are you from???

PO – ČJ – slova příbuzná, kořen, PS s. 20, M – násobení/dělení, rýsování v mříži a šípková zápis, PK – orientace v krajině, uč. s. 18

ÚT – ČJ – vyjmenovaná slova po B, DÚ – naučit se zpaměti (trénovali jsme ve škole), PS  – Opakování s vílou č. 3 – Nauka o slově, dílny psaní – Životabáseň, M – algebrogramy, do sešitu uč. s. 16/1, 2, PS s. 16 – shrnutí, PK – uč. s. 19, mapové značky, orientace na mapě, světové strany

ST – ČJ – být a slova příbuzná, M – rýsování podle šipkového zápisu, slovní úlohy (uč. s. 15/16)

ČT – ČJ – PS s. 22, DÚ – uč. s. 43/3 (přepsat 3 řádky), M- dětský park – PS s. 16, algebrogramy PS s. 15, písemné odčítání

PÁ – ČJ – čtení a povídání o sv. Martinovi, M – uč. s. 17, 5, 16/3, 18/9

31. 10. – 4. 11.

ČJ – význam slov, opakovací test učiva ze 2. ročníku

M – mřížový bod, krokování, řád čísel (stovky, desítky, jednotky), opakovací test ( krokování, násobení, písemné sčítání, pavučiny, součtové trojúhelníky)

PK – voda v krajině

AJ – What is it? What colour is…..? 

úterý – Halloween – akce školního parlamentu

pátek – bruslení

PO – ČJ – význam slov, PS s. 17, písanka s. 8 – 11 vlastním tempem, M – PS s. 11 ciferníkové sebehodnocení, s. 14/8, 9, PK – voda v krajině, význam přehrad, zápis do sešitu uč. s. 17

ÚT – Halloween, skupinové práce, týmové hry, DÚ – M list

ST – ČJ – opakování, M – číselná osa, uč. s. 15/11, PS s. 15/1

ČT – ČJ – slova souzněná, PS s. 18, M – mřížové body, úhlopříčky a jejich šípková zápis, PS s. 15, DÚ – básnička

PÁ – ČJ – slova protikladná, PS s. 19