Archiv Únor, 2023

27. 2. – 3. 3.

ČJ – vyjmenovaná slova po V, slovní druhy

M – přednost operací

PK – představení planet, které děti vyrobily, houby

AJ – sk. paní učitelky Polanské: počítáme a píšeme do 20, procvičujeme have got, like, str. 37,38 učebnice

PO – bruslení

ČJ – bruslení, uč. s. 73/4 – do sešitu, M – PS s. 56/ 12, 13, s. 57, PK – houby ( přečíst v učebnici), představování vyrobené planety

ÚT – ČJ – vyjmenovaná slova po V (DÚ – naučit se řadu), procvičování vyjmenovaných slov po S, mimočítanková četba, písanka, M – PS s. 56, 57, slovní úlohy, PK – houby a jejich znaky

ST – ČJ – vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná – seznámení, M – uč. s. 40/10, 12, PS s. 58, písemné násobení, DÚ – umimeto.org

ČT – Toulcův dvůr

PÁ – přednášky BESIP, ČJ – vyjmenovaná slova po V – uč. s. 76 ústně, cv. 2a do sešitu, PS – polovina stránky ( vy, vysoký, výt), M – PS s. 58/1, uč. s. 41

 

Pozvánka na Edukavárnu

Zveme vás do edukavárny

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 20.02.-24.02.

22.,23.,24.02.-Procvičování nových otázek a slovíček 

20. 2. – 24. 2.

ČJ – masopust – zvyky, tradice, tematická cvičení, vyjmenovaná slova po S 

M – přednost operací, začínáme nový díl PS, děti ho dostanou ve škole

PK – pomalu uzavíráme téma planety a budeme přecházet k úvodu do živé přírody

AJ – sk. paní uč. Polanské: lekce 5, sloveso have got, otázka Have you got? a odpovědi Yes, I have // No, I haven´t. Procvičujeme psaní slovíček. Počítáme do 20.

PO – ČJ – čtení o masopustu, PS s. 38, básnička (napiš ji do sešitu, vyhledej v básničce podstatná jména, přídavná jména a slovesa, nauč se do pátku ), čtení mimočítankové četby, M – uč. s. 37/14 , 36/10, pamětné odčítání (2. sloupec v sešitě), PK – testík, opakovací kvízy (Kahoot)

ÚT – M – uč. s. 38/1, 2 – do sešitu, PS s. 53/1, 2, ČJ – uč. s. 72 ústně, cv. 3 do sešitu, čteme o masopustu, připomínáme si knihu Muž, který sázel stromy: https://www.youtube.com/watch?v=h1_cAuK5Bf0&t=330s, PK – uč. s. 38/ výpisky, DÚ – M – list

ST – M – střed úsečky (prací. list), uč. s. 38/3 do sešitu, PS s. 53/3, ČJ – uč. s. 73/3 do sešitu, písanka 1 strana, čtení mimočítankové četby, procvičování vyjm. slov

ČT- M – uč. s. 39/4, 5, PS s. 54/ 4, 5, DÚ – M list, ČJ – uč. s. 74 ústně, procvičování vyjmenovaných slov, psaní vět

PÁ – ČJ – čtení s porozuměním, práce s kartami na téma Masopust, M – sešit čtverečky – 3. sloupec sčítání, PS s. 54/5, 55/10, 11

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 13.02-17.02.

15.02.- Slovíčka 4 Lekce 
16.02.- Nové otázky –  Do you want.., Do you like…, How many? 
17.02. – Procvičování

13. 2. – 17. 2.

ČJ – vyjmenovaná slova po S, přídavná jména

M – písemné odčítání, nové prostředí “kouzelník Zababa”

PK – Sluneční soustava

PO – bruslení

ČJ – přídavná jména, uč. s. 66/ 5a – ústně, 5b – do sešitu ČJ, M – uč. s 34/ 3, PS s. 49/7, PK – výpisky do sešitu z uč. s. 34, 35, DÚ – ČJ dokončení cvičení 5b

ÚT – ČJ – vyjmenovaná slova po S – uč. s. 66, řada slov, významy a slova příbuzná, čtení mimočítankové četby, DÚ – Písanka 1 strana + podpis, M – uč. s. 35/4, 6,  PS s. 50/9, písemné odčítání, PK – procvičování učiva o Sluneční soustavě

ST – taneční program pro děti “Roztančená škola”

ČJ – uč. s. 69, PS s. 37, M – PS s. 50, rýsování úseček, DÚ – umimeto.org

ČT – M – pamětné odčítání, slovní úlohy (uč. s. 35), PS s. 51, ČJ – procvičujeme vyjm. slova, uč. s. 70

PÁ – M – uč. s. 36/10, PS s. 52, ČJ – PS s. 37, uč. s. 71

E-shop se školním oblečením otevřen!

Hezké prázdniny :)