Archiv Leden, 2023

Plánované akce

13. 2. – bruslení – Pozor, v tomto termínu jdeme bruslit v pozdějším čase, ze školy budeme odcházet v 9:45, bruslíme cca do 11:30

15. 2. – Roztančená škola – taneční program ve škole ( podle počtu dětí cca 120 Kč)

2. 3. – Toulcův dvůr, program Cesta ke chlebu, ( 200 Kč)

3. 3. – Dopravní výchova, 45 minutový program ve škole (zdarma)

informace

Milí rodiče,

připomínám několik informací:

  • V pátek mají děti pololetní prázdniny a příští týden jim navazují jarní prázdniny.
  • Do konce měsíce ledna mají děti odevzdat čtenářský deník, nemocné děti samozřejmě odevzdají po nástupu do školy.
  • Po jarních prázdninách prosím nezapomeňte, že jdeme hned v pondělí 13. 2. bruslit.
  • Prosím o kontrolu účtů ve školní pokladně.
  • Prosím, nezapomínejte mi posílat informaci ohledně nemoci dětí. Děti by měly být omluveny do tří dnů jejich nepřítomnosti. Všem rodičům, kteří tak činí, děkuji 🙂

BJ

 

30.1. – 2. 2.

ČJ – vyjmenovaná slova po P, zopakujeme se slovní druhy

M- písemné odčítání

PK – světlo a teplo, poznávačka přírodnin

AJ – sk. pí. uč. Polanské: zopakování lekce 4, slovní zásoba str. 32 učebnice, sloveso have got, otázka Have you got???

Úterý – Předání vysvědčení 4. vyučovací hodinu, konec vyučování v 11:40

Pátek – pololetní prázdniny

PO – ČJ – PS s. 34 dokončit, 35/1, 2, Písanka – 1 strana, procvičujeme slovní druhy, česká přísloví a pranostiky (pracovní list), M – PS s. 47, PK – Světlo a teplo, uč. s. 31 – vypsat do sešitu 10 jednoduchých informací o Slunci, DÚ – ČJ – list/doplňovačka

ÚT – ČJ – uč. s. 63 ústně, cv. 3 písemně do sešitu, PS s. 35, opakujeme významy slov, M – písemné odčítání, uč. s. 33/2a, 2b ( někteří za DÚ), PK- Sluneční soustava, uč. s. 32, 33, lepíme planety do sešitu

ST – ČJ – uč. s. 64 ústně, PS s. 36, M – dokončení prac. listu z geometrie, uč. s. 34/5 (stavba č. 2 do sešitu), 35/7, PS s. 49/6, 48/1, DÚ – umimeto.org, slovní úlohy

ČT – M – PS s. 48, procvičujeme pamětné počítání, ČJ – uč. s. 65/3 do sešitu

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 30.01.-02.02.

01.02. – Test Lekce 3
02.02.- Oprava Testu 

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 23.-27.01.

25.01.- Samostatná práce prac. sešit, napsat email o oblíbené hračce
26.01. – Kontrola 
27.01. – Opakování 3L

Hlasování ukončeno

23. – 27. 1.

ČJ – vyjmenovaná slova po P

M – zaokrouhlování, pavučiny, algebrogramy, slovní úlohy

PK – půda, světlo a teplo

AJ -skupina pí. uč. Polanské- uč. str. 28- 30, nákup v obchodě, procvičování Do you like? Do you want?, slovní zásoba – ovoce

PO – ČJ – zavádíme vyjmenovaná slova po P, DÚ- naučíme se řadu, M – uč. 32/ 7, 8 A ( zápis do PS, děti zvládly a), b), c), d) a e) je výzva pro šikulky, PK – vzduch, opakování, uvádíme nové téma Půda

ÚT – M – zaokrouhlování, uč. s. 32/10, PS s. 46, DÚ – M, list, ČJ – význam vyjm. slov po P, text Netopýr, čtení mimočítankové četby, popis planety/ zvířete, PK – Půda, seznamujeme se s nerosty, zápisky + obrázek do sešitu

ST – ČJ – uč. s. 61, práce s textem, procvičujeme vyjm. slova po P, M – rýsování úseček (pracovní list), PS s- 44/5, 45/10, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – uč. s . 62 ústně, doplňování vět – 5 vět do sešitu, DÚ – písanka 1 strana, M – test na konci kapitoly, PS s. 44/6, 7

PÁ – ČJ – procvičujeme vyjmenovaná slova, PS s. 34/3, 4, 5, M – dělíme a sčítáme pod sebou, PS s. 45 – sdílíme řešení pavučin, práce s tabulkou – A), B), C) – dobrovolná práce pro šikulky

organizace vyučování 27. a 31. 1. (volby a vysvědčení)

Tyto dny probíhá vyučování do 11:40. 

BJ

Švihadlo – TV

Připomínám dětem, že si na tělocvik nosí švihadlo.

Nalezený obrázek pro švihadlo

Hromnice