5. – 9. 12.

ČJ  – vyjmenovaná slova po L

M – indické násobení, dělení obrazců, jízdní řád

PK – vánoční svátky, v úterý test: směrová růžice (hlavní a vedlejší světové strany)

AJ – skupina pí.uč. Polanské: lekce 3 hračky, otázka Is it ? a odpověď Yes, it is/ No, it is not. Moje oblíbená hračka obrázek, prac.sešit 19-22.

Pondělí: bruslení, Mikulášská nadílka

PO – ČJ – K.J.Erben – Sněhurka, poslech a vyprávění, M – uč. s. 20, PS s. 25 (DÚ – dodělat), PK – vánoční zvyky

ÚT – M – uč. s. 21, PS s. 26/14, ČJ – vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná (slyšet, mlýn, blýskat se), PS s.  29, PK – přírodniny – suroviny – výrobky, uč. s. 25, DÚ – M list

ST – M -rýsování úseček na mm, uč. s. 21/11, 12a), PS s. 26/ 15, 27/16, ČJ – diktát 5 vět, vyjmenovaná slova a slova příbuzná (polykat, plynout, plýtvat), PS s. 29, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – vyjmenovaná slova po L, uč. s. 50/2 ústně, 3 věty písemně do školního sešitu, DÚ – Písanka 1 strana + podpis, M – slovní úlohy, uč. s. 22/1, PS s. 28

PÁ – M – uč. s. 22/Kiřino kouzlo, PS s. 29/1, 2, ČJ – procvičování vyjm. slov po B při skupinové práci

Comments are closed.