Archiv Prosinec, 2022

Termíny bruslení

BRUSLENÍ, BURZA BRUSLÍ – ZŠ a MŠ Jince

A připojuji nové termíny bruslení:

9. 1.

23. 1. 

13. 2.

27. 2.

Přání

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2023.

Na děti se budu opět těšit po prázdninách.

BJ

19. – 22. 12

ČJ – vyjmenovaná slova po L

M – síť krychle

PK – vánoční svátky

AJ – Christmas time

PO – Divadlo, M – PS s. 32, 33, uč. s. 24/1, DÚ – PS s. 33/2

ÚT – M – uč. s. 24/2, 3, PS s. 34/3, 4, PK – výchovný koncert, návštěva živého Betléma, ČJ – uč. s. 53, mimočítanková četba, procvičování vyjmenovaných slov po L

ST – skupinové práce, M – PS s. 34 – kontrola, ČJ – Písanka 1 strana, DÚ – umimeto.org

ČT – vánoční burza a třídní besídka

Týdenní plán pí učitelky Kučerové 12.12. – 16.12.

14.12. – Unit 3 – Představení nové lekce – slovíčka(hračky)

15.12. – Procvičování slovíček, nová otázka – It is a car. Is it a car?

16.12. – Reading Little Red Riding Hood, procvičování otázky a slovíček

12. – 16. 12.

M – dělení, slovní úlohy

ČJ – vyjmenovaná slova po L

PK – Země, podmínky života na Zemi

Tento týden si napíšeme opakovací testy z ČJ ( vyhledávání slovních druhů, čtení s porozuměním, vyjmenovaná slova po B, slova nadřazená, podřazená, souřadná) a M ( mříž, algebrogramy, hvězdičkogramy, indické násobení, písemné sčítání a odčítání) 

PO- ČJ – uč. s. 51, čtení mimočítankové četby a autorských příběhů, M – úlohy autobus, uč. s. 23/5, PS s. 31/ 8, PK – Země – úvod do tématu, DÚ – M list

ÚT – ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po L, PS s. 30, uč. s. 52, DÚ – list, M – uč. s. 23/7, PS s. 30/5, 6, PK – návštěva výstavy minerálů, představy o vzniku planetě Zemi – práce s textem

ST – ČJ – opakovací test, M – uč. s. 23/8,PS s. 31/10 rýsování úseček, šipkový zápis v mříži, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – vyjmenovaná slova v textu, doplňovací cvičení, M – opakování, PS s. 30/7

PÁ – M – uč. s. 23/ 6 (do sešitu), 8 / PS s. 31/11, s. 29/3, 4, ČJ – uč. s. 52/2a – do sešitu, PS s. 31

Týdenní plán AJ – pí učitelky Kučerové 05.-11.12.

7.12. – Reading – Colin in Computerland, představení nových slovíček – hudební nástroje
8.12. Procvičování nových slovíček, Can you play the ______? Yes, I can. No, I can´t.
9.12. Reading – The little Red Riding Hood, Listening – Let´s make music 

Návštěva

Také do naší třídy zavítala vzácná návštěva.

Děti krásně přednesly básničku, dostaly sladkou odměnu a některé si i uvědomily, v čem by se měly polepšit:)

 

5. – 9. 12.

ČJ  – vyjmenovaná slova po L

M – indické násobení, dělení obrazců, jízdní řád

PK – vánoční svátky, v úterý test: směrová růžice (hlavní a vedlejší světové strany)

AJ – skupina pí.uč. Polanské: lekce 3 hračky, otázka Is it ? a odpověď Yes, it is/ No, it is not. Moje oblíbená hračka obrázek, prac.sešit 19-22.

Pondělí: bruslení, Mikulášská nadílka

PO – ČJ – K.J.Erben – Sněhurka, poslech a vyprávění, M – uč. s. 20, PS s. 25 (DÚ – dodělat), PK – vánoční zvyky

ÚT – M – uč. s. 21, PS s. 26/14, ČJ – vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná (slyšet, mlýn, blýskat se), PS s.  29, PK – přírodniny – suroviny – výrobky, uč. s. 25, DÚ – M list

ST – M -rýsování úseček na mm, uč. s. 21/11, 12a), PS s. 26/ 15, 27/16, ČJ – diktát 5 vět, vyjmenovaná slova a slova příbuzná (polykat, plynout, plýtvat), PS s. 29, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – vyjmenovaná slova po L, uč. s. 50/2 ústně, 3 věty písemně do školního sešitu, DÚ – Písanka 1 strana + podpis, M – slovní úlohy, uč. s. 22/1, PS s. 28

PÁ – M – uč. s. 22/Kiřino kouzlo, PS s. 29/1, 2, ČJ – procvičování vyjm. slov po B při skupinové práci