21. 11. – 25. 11.

ČJ – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

M – pracujeme ve známých prostředích, procvičujeme malou násobilku, písemné sčítání a odčítání

PK – povolání

AJ skupina paní učitelky Polanské – dokončení lekce 2, čtení o Colinovi z učebnice, pracovní sešit barvy a procvičování Where are you from?, úvod do nové lekce, slovní zásoba str. 16 hračky + nejoblíbenější hračka.

skupina paní učitelky Kučerové  – 21.-25.11. –  Dokončení a Opakování lekce 2 na test , 24.11. – TEST UNIT 2, 25.11. – let´s make music

pátek 25. 11. Toulcův dvůr, téma Mléčná dráha, cena 200 Kč, teplé oblečení s sebou, program je částečně venkovní, návrat do školy cca 11:40 – 12: 00

PO – ČJ – PS s. 26, práce s textem, M – PS s. 18/8, 9, PK – povolání, uč. s. 21

ÚT – ČJ – slova příbuzná ke slovům obyvatel, byt, příbytek, nábytek, uč. s. 44/3 do sešitu, M – písemné odčítání, PS s. 19, PK – povolání

ST – ČJ – PS s. 27, M – PS s. 19, měření úsečky na mm, geometrická tělesa

ČT – M – PS s. 20, ČJ – PS s. 28, DÚ Písanka s. 15 nebo 16

Comments are closed.