7. 11. – 11. 11.

ČJ – stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná

M – šípkový zápis, procvičování násobení a dělení, rýsování v mříži, algebrogramy – úvod

PK – orientace v krajině

AJ – dokončení lekce 2, píšeme email, procvičování slovní zásoby + I am from…, Where are you from???

PO – ČJ – slova příbuzná, kořen, PS s. 20, M – násobení/dělení, rýsování v mříži a šípková zápis, PK – orientace v krajině, uč. s. 18

ÚT – ČJ – vyjmenovaná slova po B, DÚ – naučit se zpaměti (trénovali jsme ve škole), PS  – Opakování s vílou č. 3 – Nauka o slově, dílny psaní – Životabáseň, M – algebrogramy, do sešitu uč. s. 16/1, 2, PS s. 16 – shrnutí, PK – uč. s. 19, mapové značky, orientace na mapě, světové strany

ST – ČJ – být a slova příbuzná, M – rýsování podle šipkového zápisu, slovní úlohy (uč. s. 15/16)

ČT – ČJ – PS s. 22, DÚ – uč. s. 43/3 (přepsat 3 řádky), M- dětský park – PS s. 16, algebrogramy PS s. 15, písemné odčítání

PÁ – ČJ – čtení a povídání o sv. Martinovi, M – uč. s. 17, 5, 16/3, 18/9

Comments are closed.