Archiv Listopad, 2022

Toulcův dvůr

V Toulcově dvoře se nám líbilo. Vyzkoušeli jsme si výrobu sýra, dojení, osahali jsme si kravské rohy i býčí lebku. Nakonec jsme se seznámili s krávou Jahodou a Jitkou a dozvěděli jsme se,co rády jedí, nebo jak se musí farmář starat o jejich příbytek. 

 

 

Balíček pomoci Pražanům

28. 11. – 3. 12.

ČJ – vyjmenovaná slova po B

M – indické násobení

PK – advent, svátky a tradice

AJ 

sk. paní učitelky Kučerové – Seznámení s lekcí 3, nové slovíčka a fráze

PO – ČJ – procvičovaní vyjm. slov (list), čtení a vyprávění – O 12 měsíčkách, DÚ – ČJ list, M – indické násobení, PS s. 22, uč. s. 19/1, PK – vánoční svátky, uč. s. 22/23

ÚT – ČJ – Uč. s. 45 ústně, píšeme vánoční příběh, procvičujeme vyjmenovaná slova po B, M – uč. s. 19, (do sešitu), procvičujeme indické násobení, PK – živá a neživá příroda, uč. s. 24, DÚ – M – list

ST – ČJ – diktát – vyjmenovaná slova po B, PS s. 25, M – rýsování a měření úseček (Pro marody: Narýsuj do sešitu geometrie domeček a změř s přesností na mm všechny úsečky), PS s. 21, DÚ – umimeto.org + učíme se básničku pro čerta: 

Říkají mi čertíček,

vyplazuji jazýček.

Na hlavě dva růžky mám,

K čemu, to já nevím sám.

Rameno mi pytel zdobí,

na děti, co hodně zlobí.

Do peklíčka hop a skok,

přijdu zase příští rok.

ČT – ČJ – uč. s. 48/1 ústně, s. 47/2 písemně do sešitu, čtení mimočítankové četba, M – malá násobilka, PS s. 23

PÁ – ČJ – učíme se řadu vyjmenovaných slov po L, začínáme číst knihu k celoškolnímu projektu: Muž, který sázel stromy, M – PS s. 24, uč. s. 20/6 do sešitu

 

 

 

21. 11. – 25. 11.

ČJ – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

M – pracujeme ve známých prostředích, procvičujeme malou násobilku, písemné sčítání a odčítání

PK – povolání

AJ skupina paní učitelky Polanské – dokončení lekce 2, čtení o Colinovi z učebnice, pracovní sešit barvy a procvičování Where are you from?, úvod do nové lekce, slovní zásoba str. 16 hračky + nejoblíbenější hračka.

skupina paní učitelky Kučerové  – 21.-25.11. –  Dokončení a Opakování lekce 2 na test , 24.11. – TEST UNIT 2, 25.11. – let´s make music

pátek 25. 11. Toulcův dvůr, téma Mléčná dráha, cena 200 Kč, teplé oblečení s sebou, program je částečně venkovní, návrat do školy cca 11:40 – 12: 00

PO – ČJ – PS s. 26, práce s textem, M – PS s. 18/8, 9, PK – povolání, uč. s. 21

ÚT – ČJ – slova příbuzná ke slovům obyvatel, byt, příbytek, nábytek, uč. s. 44/3 do sešitu, M – písemné odčítání, PS s. 19, PK – povolání

ST – ČJ – PS s. 27, M – PS s. 19, měření úsečky na mm, geometrická tělesa

ČT – M – PS s. 20, ČJ – PS s. 28, DÚ Písanka s. 15 nebo 16

14. – 15. 11.

ČJ – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná

M – písemné odčítání přes 10, procvičování známých prostředí

PK – opakování světové strany, povolání

16, 18. 11. – ředitelské volno

17. 11. – státní svátek

PO – ČJ – vyjmenovaná slova po B, ústně uč. s. 43, PS s. 22 (kontrola), 23, písanka s. 12, 13 (vlastním tempem), čtení mimočítankové četby, M – uč. s. 18/12, 13, procvičujeme písemné odčítání přes 10

ÚT – M – PS s. 18/ 5, 6, 7, ČJ PS s. 24, bez DÚ

 

Adventní věnce – pozvánka

 

Pozvánka na workshop

7. 11. – 11. 11.

ČJ – stavba slova (kořen, předpona, přípona, slova příbuzná

M – šípkový zápis, procvičování násobení a dělení, rýsování v mříži, algebrogramy – úvod

PK – orientace v krajině

AJ – dokončení lekce 2, píšeme email, procvičování slovní zásoby + I am from…, Where are you from???

PO – ČJ – slova příbuzná, kořen, PS s. 20, M – násobení/dělení, rýsování v mříži a šípková zápis, PK – orientace v krajině, uč. s. 18

ÚT – ČJ – vyjmenovaná slova po B, DÚ – naučit se zpaměti (trénovali jsme ve škole), PS  – Opakování s vílou č. 3 – Nauka o slově, dílny psaní – Životabáseň, M – algebrogramy, do sešitu uč. s. 16/1, 2, PS s. 16 – shrnutí, PK – uč. s. 19, mapové značky, orientace na mapě, světové strany

ST – ČJ – být a slova příbuzná, M – rýsování podle šipkového zápisu, slovní úlohy (uč. s. 15/16)

ČT – ČJ – PS s. 22, DÚ – uč. s. 43/3 (přepsat 3 řádky), M- dětský park – PS s. 16, algebrogramy PS s. 15, písemné odčítání

PÁ – ČJ – čtení a povídání o sv. Martinovi, M – uč. s. 17, 5, 16/3, 18/9