31. 10. – 4. 11.

ČJ – význam slov, opakovací test učiva ze 2. ročníku

M – mřížový bod, krokování, řád čísel (stovky, desítky, jednotky), opakovací test ( krokování, násobení, písemné sčítání, pavučiny, součtové trojúhelníky)

PK – voda v krajině

AJ – What is it? What colour is…..? 

úterý – Halloween – akce školního parlamentu

pátek – bruslení

PO – ČJ – význam slov, PS s. 17, písanka s. 8 – 11 vlastním tempem, M – PS s. 11 ciferníkové sebehodnocení, s. 14/8, 9, PK – voda v krajině, význam přehrad, zápis do sešitu uč. s. 17

ÚT – Halloween, skupinové práce, týmové hry, DÚ – M list

ST – ČJ – opakování, M – číselná osa, uč. s. 15/11, PS s. 15/1

ČT – ČJ – slova souzněná, PS s. 18, M – mřížové body, úhlopříčky a jejich šípková zápis, PS s. 15, DÚ – básnička

PÁ – ČJ – slova protikladná, PS s. 19

 

Comments are closed.