24. 10. – 25. 10.

ČJ – slovní druhy, spojovací výrazy

M – šípková zápis

PK – využití krajiny

26., 27. 10. podzimní prázdniny

28. 10. státní svátek

PO – ČJ – čítanka s. 5/6, určování slovních druhů, PS s. 70/2, 3, matematika – násobení, pamětné sčítání, uč. s. 12/13, 15/7, PK – využití krajiny, práce ve dvojici, práce s učebnicí, DÚ – Napiš 3 přísloví

ÚT – ČJ – PS s. 72, pokračujeme v psaní příběhů, M – uč s. 12/15, 15/8, PS s. 14/7, PK – Vodstvo, uč. s. 17, DÚ -umimeto.org, v týdnu po prázdninách si napíšeme opakovací testy z ČJ a M

Comments are closed.