17. – 21. 10.

ČJ – věta jednoduchá a souvětí, pořádek slov ve větě, pořekadla

M – mřížové body, zvířátka dědy Lesoně

PK – Česká republika, součást Evropy

AJ – vazba Can I borrow? odpovědi a otázky ze sešitu ( prosím rodiče, aby dohlédli, že tam ty otázky a jejich překlad jsou, lepili jsme společně ve třídě, děkuji), barvy, L2 – at school

PO -bruslení, M – mřížové body, uč. s. 13/1, PS s. 12/1, ČJ – uč. s. 23, cv. 5 písemně do sešitu, PK – uč. s. 14, za týden test (sousední země ČR, státní symboly)

ÚT – sociometrie, M – uč. s. 13/2, PS s. 12/2, PK – povrch ČR, uč. s. 15, ČJ – čtení a dílny psaní

ST – ČJ – diktát uč. s. 21/16, PS s. 68 – stavba věty jednoduché, M – mříž, uč. s. 14/3, PS s. 13/6, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – PS s. 69/1, 2 (nebo 17, jsou rozdíly ve vydáních PS), čítanka s. 13, uč s. 25 ústně, M – mřížové trojúhelníky, PS s. 13/5

PÁ – ČJ – spojky a spojovací výrazy, PS s. 70/1, s. 69/3, M – opakování násobilky, PS s. 12/3, 13/4, HV – nota osminová

Comments are closed.