10. 10. – 14. 10.

M – písemné sčítání, práce s tabulkou N, krychlové stavby

ČJ – opakování učiva 2. ročníku, stavba věty jednoduché

PK – Naše vlast – Česká republika

AJ – at school/ slovní zásoba, U2 Can I borrow?, barvy

Pondělí – ČJ- opakování párových souhlásek, PS s. 13, čtení s porozuměním (Astrid Lindgrenová – Na Chmelnici), M – práce s tabulkou násobků, násobilkové čtverce, PS s. 10/11, PK – Naše vlast – Česká republika, orientace v krajích ČR

Úterý – ČJ – PS s. 12, uč. s. 22, stavba věty jednoduché, M – PS s. 9, řady násobků, PK – státní symboly

Středa – ČJ – PS s. 13, slovesa, M – rýsování a měření úseček (prac. list)

Čtvrtek – ČJ  – bajka Liška a vrána – osnova, M – krokování, písemné sčítání, PS s. 9, 10

Comments are closed.