3. 10. – 7. 10.

ČJ – zaměříme se na opakování tvrdých a měkkých souhlásek

M – písemné sčítání, malá násobilka

PK – Naše obec

AJ – počítáme do 10, vítáme se a loučíme, shrnutí celé lekce č.1

Pondělí  – bruslení, ČJ – PS s. 10, Písanka s. 4/5, práce s textem Ondřeje Sekory, M – PS s. 4, krokování, výstaviště, tvoření úloh ze známých prostředí, PK – Malé a velké obce, porovnávání života ve městě a na vesnici

Úterý – ČJ – PS s. 11, opakujeme tvrdé a měkké souhlásky, pokračujeme v psaní příběhů, DÚ – dokončit v písance s. 4, 5 ( mnoho dětí již dopsalo, jsou tedy bez úkolu), M – procvičování dělení, uč. s. 10/4, 6, PK – Velké a malé obce, Praha, na příští týden: děti se mají naučit celou svou adresu

Středa  – třídní schůzky

ČJ – opakujeme párové souhlásky, M – rýsování, PS s. 5/16, 17

Čtvrtek – ČJ – PS s. 12, opakujeme párové souhlásky, M – procvičujeme dělení, PS s. 5/17, 6/19, 20, PČ – skládáme krabičku

Pátek  – Run and help

M – PS s. 7, 8, HV – rytmická cvičení

Comments are closed.