Archiv Říjen, 2022

31. 10. – 4. 11.

ČJ – význam slov, opakovací test učiva ze 2. ročníku

M – mřížový bod, krokování, řád čísel (stovky, desítky, jednotky), opakovací test ( krokování, násobení, písemné sčítání, pavučiny, součtové trojúhelníky)

PK – voda v krajině

AJ – What is it? What colour is…..? 

úterý – Halloween – akce školního parlamentu

pátek – bruslení

PO – ČJ – význam slov, PS s. 17, písanka s. 8 – 11 vlastním tempem, M – PS s. 11 ciferníkové sebehodnocení, s. 14/8, 9, PK – voda v krajině, význam přehrad, zápis do sešitu uč. s. 17

ÚT – Halloween, skupinové práce, týmové hry, DÚ – M list

ST – ČJ – opakování, M – číselná osa, uč. s. 15/11, PS s. 15/1

ČT – ČJ – slova souzněná, PS s. 18, M – mřížové body, úhlopříčky a jejich šípková zápis, PS s. 15, DÚ – básnička

PÁ – ČJ – slova protikladná, PS s. 19

 

24. 10. – 25. 10.

ČJ – slovní druhy, spojovací výrazy

M – šípková zápis

PK – využití krajiny

26., 27. 10. podzimní prázdniny

28. 10. státní svátek

PO – ČJ – čítanka s. 5/6, určování slovních druhů, PS s. 70/2, 3, matematika – násobení, pamětné sčítání, uč. s. 12/13, 15/7, PK – využití krajiny, práce ve dvojici, práce s učebnicí, DÚ – Napiš 3 přísloví

ÚT – ČJ – PS s. 72, pokračujeme v psaní příběhů, M – uč s. 12/15, 15/8, PS s. 14/7, PK – Vodstvo, uč. s. 17, DÚ -umimeto.org, v týdnu po prázdninách si napíšeme opakovací testy z ČJ a M

Bruslení

Prosím poznamenejte si následující termíny bruslení:

čtvrtek 3. 11. , z organizačních důvodů změna na 4. 11.

pondělí 5. 12

Run and help

Vážení rodiče,

velmi děkujeme všem sponzorům za podporu a jakýkoliv příspěvek, některé byly opravdu štědré. Vybranou částku jsme předali do Nadačního fondu ZŠ Eden.

BJ

Podzimní pracovní činnosti

 

Podzimní mandaly se povedly 🙂

Edukavárna

Bruslení

Připomínám pondělní bruslení.

Veřejné bruslení - Oficiální stránky města Jaroměř

 

17. – 21. 10.

ČJ – věta jednoduchá a souvětí, pořádek slov ve větě, pořekadla

M – mřížové body, zvířátka dědy Lesoně

PK – Česká republika, součást Evropy

AJ – vazba Can I borrow? odpovědi a otázky ze sešitu ( prosím rodiče, aby dohlédli, že tam ty otázky a jejich překlad jsou, lepili jsme společně ve třídě, děkuji), barvy, L2 – at school

PO -bruslení, M – mřížové body, uč. s. 13/1, PS s. 12/1, ČJ – uč. s. 23, cv. 5 písemně do sešitu, PK – uč. s. 14, za týden test (sousední země ČR, státní symboly)

ÚT – sociometrie, M – uč. s. 13/2, PS s. 12/2, PK – povrch ČR, uč. s. 15, ČJ – čtení a dílny psaní

ST – ČJ – diktát uč. s. 21/16, PS s. 68 – stavba věty jednoduché, M – mříž, uč. s. 14/3, PS s. 13/6, DÚ – umimeto.org

ČT – ČJ – PS s. 69/1, 2 (nebo 17, jsou rozdíly ve vydáních PS), čítanka s. 13, uč s. 25 ústně, M – mřížové trojúhelníky, PS s. 13/5

PÁ – ČJ – spojky a spojovací výrazy, PS s. 70/1, s. 69/3, M – opakování násobilky, PS s. 12/3, 13/4, HV – nota osminová

10. 10. – 14. 10.

M – písemné sčítání, práce s tabulkou N, krychlové stavby

ČJ – opakování učiva 2. ročníku, stavba věty jednoduché

PK – Naše vlast – Česká republika

AJ – at school/ slovní zásoba, U2 Can I borrow?, barvy

Pondělí – ČJ- opakování párových souhlásek, PS s. 13, čtení s porozuměním (Astrid Lindgrenová – Na Chmelnici), M – práce s tabulkou násobků, násobilkové čtverce, PS s. 10/11, PK – Naše vlast – Česká republika, orientace v krajích ČR

Úterý – ČJ – PS s. 12, uč. s. 22, stavba věty jednoduché, M – PS s. 9, řady násobků, PK – státní symboly

Středa – ČJ – PS s. 13, slovesa, M – rýsování a měření úseček (prac. list)

Čtvrtek – ČJ  – bajka Liška a vrána – osnova, M – krokování, písemné sčítání, PS s. 9, 10

Tripartitní setkání

Vážení rodiče,

nabízím možnost listopadových tripartitních setkání (učitel – rodič – dítě). K termínům se prosím přihlašujte přes přiložený odkaz. Doporučuji si termín setkání zaznamenat do diáře, po přihlášení zůstávají jména účastníků skrytá.

Děkuji a těším se na Vás

http://doodle.com/meeting/participate/id/ejqlmkyd

BJ