26. – 30. 9.

Český jazyk – opakování učiva 2. ročníku

Matematika – práce s násobilkovou tabulkou, písemné sčítání

Prvouka – dopravní výchova, značky, bezpečná jízda na kole

Středa – státní svátek

Pátek – NHL global fun tour, učíme se 1. vyučovací hodinu

Pondělí – ČJ – PS s. 6, čteme a pokračujeme v psaní příběhů, práce s textem – báseň Houbaření, M – uč. s. 7/11, 12, práce s násobilkovou tabulkou, PS s. 6/20, s. 4/5, PK – opakování značek, jízda na kole

Úterý – ČJ – procvičování bě, pě, mě, vě, Písanka s. 3/4, povídání o sv. Václavovi, přednes básničky, M – písemné sčítání, uč. s. 9/1, 2, PS s. 4/13, PK – Jízda na kole, Obec – úvod

Čtvrtek –  M – uč. s. 9/3, 10/5, 11/10, 6/9, ČJ – opakování tvrdých a měkkých souhlásek

Pátek – ČJ PS s. 9/11, 13, 14, s. 10/1, 2

 

 

Comments are closed.