12. – 16. 9.

ČJ – opakujeme psaní tvrdých a měkkých souhlásek, psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, slovní druhy

M – opakujeme malou násobilku a známá prostředí Hejného matematiky

PK – opakování učiva 2. ročníku

AJ – Who is it? Počítáme do 10.

PO – focení, bruslení

ČJ – PS s. 6/1, tvoříme mapu příběhu, M – uč. s. 6/7, PS s. 3/8, procvičujeme malou násobilku, PK – opakování učiva 2. ročníku, DÚ – ČJ list do cvičného sešitu

ÚT 

ČJ – PS s. 6, píšeme příběh, písanka s. 3, M – uč. s. 6/6, PS s. 3/9, PK – opakování dopravních značek, bezpečného chování na ulici

ST

ČJ – PS s. 5, Kocour Mikeš – vyprávění, M – uč. s. 6/4, 8/13, PS s. 6/18, DÚ – ČJ – list, opakování abecedy

ČT

M- procvičování malé násobilky, PS s. 3/10, 11, uč. s. 6/8, ČJ – PS s. 6, 7/2

 

Comments are closed.