Akce květen a červen

28. 4. Divadlo Cirkusárium (cena bude upřesněna)

1. 6. Sportovní den

4. 6. 16:00 Pasování na čtenáře

15. 6. Kino – film Planeta Česko (99 Kč platba z ŠOP)

20. 6. Dopravní hřiště (helma nutná!)

Comments are closed.