rodičovské kavárny

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00

„Se sportem za vzděláním“

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674

 

 

Rodičovské kavárny a ne/zájem rodičů

 

Vážení rodiče,

 

rodičovské kavárny pořádáme již třetím rokem. Před rokem jsme se dotazovali rodičů, zda mají o pořádání rodičovských kaváren zájem a co by mohlo být příčinou nízkého zájmu ze strany rodičů. Dozvěděli jsme se, že o kavárny zájem ze strany rodičů je a že bychom měli přesunout začátek ze 16 na 17 hodin. To jsme v letošním školním roce udělali, účast rodičů však vyšší není, spíše naopak.

 

Před třídními schůzkami 29. 3. 2017 jsem tedy požádala třídní učitele, aby se vás zeptali na názor, co je příčinou nízké návštěvnosti kaváren. Děkuji vám za vaše názory, které teď zveřejňuji spolu se svým vyjádřením:

 

  • Hodina začátku by se mohla ještě posunout tak, aby kavárna začínala v 18 hodin:

Naši učitelé jsou ve škole obvykle od 7,30 hod. – to je důvod, proč tomuto návrhu nelze vyhovět.

  • Na rodičovské kavárně by mohly být přítomny děti:

Samozřejmě, děti už několikrát v kavárně byly. Nepovažujeme to za problém, i když kávu jim samozřejmě nenabídneme J.

  • Kavárny by měly být jiný den než ve středu, když řada rodičů pracuje ve státní správě a středa je úředním dnem:

Tento návrh s kolegy zvážíme, přesunout kavárnu na jiný den než středu nepovažuji za problém.

  • Témata nejdou vhodná pro rodiče žáků z prvního stupně:

Tento názor nesdílím (témata posledních dvou let.: matematika dle profesora Hejného; výtvarné rukodělné dílny; šikana; co dává a bere sport; relaxace uměním; co děti čtou a proč s nimi číst; mezinárodní projekty naší školy a komunikační schopnosti žáků; zvířata ve škole…), přesto uvítáme případné návrhy rodičů.

  • Nedostatek času:

S nedostatkem času se potýkáme i my, pedagogové; přesto nám záleží na tom, aby mohla být škola prostřednictvím kavárny místem příjemného setkávání učitelů s rodiči, kdy nemusí být důležité téma hovoru, ale rozhovor sám.

 

Vážení rodiče, těším se na případná setkávání s vámi v dalších kavárnách, které budeme pořádat.

 

 

                                                                                  Jana Churáčková, ředitelka školy

 

  1. 4. 2017

 

 

Sběr papíru 18. a 19. 5.

Dne 18. a 19. května proběhne ráno sběr papíru. Papír by měl být svázaný a ideálně zvážený. Prosíme, do papíru nezařazujte šanony.

 

Den otevřených dveří

Dne 19. 4. 2017 je od 8,00 do 12, 35 den otevřených dveří. V tuto dobu je možné navštívit vyučování v kterékoliv třídě.

Básnička

Hezkou neděli, přidávám básničku. Děti, které chyběly se naučí 1.odstavec. S básničkou budeme pracovat ve středu.

BJ

 

Básnička, která obsahuje vyjmenovaná slova po V 

Jednou v létě vyschla řeka.
Stará vydra hned se leká:
Jak té výhni uniknu?
Na suchu si nezvyknu.

Kromě vody nám též chybí
tučný oběd – prostě ryby.
Vždyť ta moje vydřata
budou jako vyžlata

Povyk tropí, má i vztek,
jako vlk na úplněk
ze zoufalství strašně vyje,
bez vody to nepřežije! 

Aby vy jste byli v klídku,
my tu máme noční hlídku,
říká rotný netopýr.
Pomůže i major výr

Dneska v noci vyletíme,
všechno, paní, vyřešíme.
A jak řekli, vyletěli.
Výsledky hned ráno měli. 

Na vysokém kopci, paní,
řádí bobři při koupání.
Nebojte se, prosím vás,
bez cavyků boří hráz!
Zasáhli jsme, namouvěru,
vodu máte k podvečeru. 

Já to vážně viděl zblízka,
v podvečer už vydra výská,
zpívá si tam pro radost,
vody má zas víc než dost. 

Za odměnu, za kačku,
koupí hlídce žvýkačku

http://www.radiojunior.cz/vyjmenovana-slova-po-v–1265416

Zde k poslechu

čítanky – doplnění čítanek do třídy

Připomínám dětem, že si mají do třídy donést čítanku (pokud mají doma obě dvě). Rodiče mohou pomoci nalepit na hřbet knihy (na obal) nálepku se jménem, aby si děti čítanky rychleji vyhledaly. Děkuji za spolupráci.

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje na den 9.5. 2017 ředitelské volno.

Čtenářský deník

Připomínám dětem, že mají odevzdávat čtenářské deníky. Prosím o odevzdání nejpozději do velikonočních prázdnin.

Třídní schůzky a velikonoční jarmark

Dne 29.3. ve středu se konají od 17.00 třídní schůzky. Od 16.00 začíná velikonoční jarmark, kde si budete moci koupit výrobky dětí.

Pozvánka na anglické vyprávění do Vinohradské knihovny

Vážení rodiče a vážené děti,

Vynikající vypravěčka, loutkařka a pedagožka ze Spojených států, Leah Gaffen, bude 28.3. povídat dětem příběhy v angličtině. S její loutkou panem Snoozem a jejími knihami už jsem ji jednou viděl vystupovat a myslím, že její představení je velmi srozumitelné a zábavné. Představení je vhodné, podle mého názoru, pro děti od 5 do 10 let, čili by se mohlo líbit i mladším nebo o trochu starším sourozencům. Pokud byste měli zájem, podívejte se zde na webové stránky udáosti na stránkách knihovny.

https://www.mlp.cz/cz/akce/e19349-storytelling-na-korunni-2017/

Srdečně zdravím,
Alexis Katakalidis

březen, duben plánované akce (pozor bruslení již tento čtvrtek)

23.3., 30.3., 6.4. –  bruslení (helma, rukavice, vhodné oblečení), pomoc při zavazování či bruslení vítána:)

ve středu 22.3. máme místo TV prvouku, kdy si napíšeme i poznávačku

čtvrtletní práce M: 27.3 ( zaokrouhlování na stovky a desítky, písemné a pamětné sčítání, odčítání, slovní úloha, převody jednotek)

čtvrtletní práce ČJ: 3.4. (vyjmenovaná slova, podstatná jména – pád, číslo, rod, slovesa – osoba, číslo, čas)

čtvrtletní práce PK: 4.4. ( rostliny)

11.4. návštěva knihovny v Ruské, Praha a její pověsti

28. 4. návštěva knihovny v Ruské, Miloš Macourek

29.3. Třídní schůzky, velikonoční jarmark

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.