Plán učiva

V době nepřítomnosti paní učitelky třídní pokračujeme v učivu. Od 3.4.2018 bude třídu zastupovat paní učitelka Zina Nekvapilová. Na třídních schůzkách bude paní učitelka představena vedením školy.

Úkoly:
PRV – kdo neměl, dodělá str. 36 v PS (do pátku 16.3.)
M – PS1, 34/1 (do pondělí 19.3.)

M UČ 49/3 pokračovat
     PS1 34/1 úkol

ČJ vyjmenovaná slova po p – seznámili se v pondělí, procvičovat

UČ 63/4 pokrtačovat
PS vyjmenovaná slova 31/3 pokračovat
PS 41 kopyto,… pokračovat

František Pomahač, zástupce ředitelky

        

Zastupování paní učitelky třídní

Z důvodu nemoci paní učitelky třídní zajišťujeme suplování a snažíme se, aby se stejný pedagog mohl věnovat třídě celý den.

František Pomahač, zástupce ředitelky

 

Březen 2018 – plánované akce

co nás čeká:

 • PÁ 2.3. – poslední bruslení
 • PO 5.3. – filmový festival “Jeden svět na školách”, PONREPO, od 9:00, cena –  60Kč – placeno z třídního fondu (po návratu  pokračuje výuka)
 • ÚT 13. 3.  Superstar ZŠ Eden od 14:00, 3. rodičovská kavárna od 17:00
 • ST 21. 3. den otevřených dveří (dopoledne), jarní jarmark od 16:00, od 17:00 třídní schůzky
 • ČT 29. a PÁ 30.3. velikonoční prázdniny

Plán učiva (26.2. – 2.3.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po M – mýtit, zamykat, smýkat
 • přídavná jména
 • vyjmenovaná slova po F, Z, B, L (procvičování), řady vyjmenovaných slov musí žák umět vyjmenovat zpaměti
 • slovní druhy – předložky, slovesa, spojky (vyhledávání v textu), podstatná jména (rod, životnost, číslo, seznámení se s pádovými otázkami)
 • věta jednoduchá a souvětí, stavba souvětí – vzorec (procvičování)
 • hlasité čtení v čítance (práce s textem), četba na pokračování – Mach a Šebestová

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/3rocnik—odkazy.html

http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

 

MATEMATIKA

 • řešení slovních úloh
 • stavby a jejich plány
 • násobkové obdélníky – zjišťování součtu středových čísel
 • indické násobení trojmístných čísel
 • závorka má přednost
 • písemné sčítání trojmístných čísel (procvičování)
 • číselná řada do 1000 (určování jednotek, desítek, stovek)
 • násobení a dělení (procvičování)
 • rýsování ve čtvercové síti

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • vzduch, půda učebnice JÁ A MŮJ SVĚT str. 30

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.htm

Kino – úterý 27. 2.

 • 27. 2. – kino Hostivař
 • film Earth: Den na zázračné planetě
 • cena je 99,- Kč (částka bude odečtena z třídního fondu)
 • sraz ve tříd, návrat kolem 11:30
 • s sebou svačinu, pití, open card

Třídní fond 300,-Kč

 • prosím o vložení částky 300,- Kč do školní online pokladny
 • žáci půjdou ve 2. pololetí do Toulcova dvora, 2x do kina
 • do kina jdeme již příští úterý 27.2. – prosím, vložte peníze co nejdříve

Plán učiva (19.– 23.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po M – hmyz, myš, hlemýžď
 • vyjmenovaná slova po F, Z, B, L (procvičování)
 • předložky
 • slovní druhy – slovesa + spojky (vyhledávání v textu), podstatná jména (rod, životnost, číslo, seznámení se s pádovými otázkami)
 • věta jednoduchá a souvětí, stavba souvětí – vzorec (procvičování)
 • hlasité čtení v čítance (práce s textem), četba na pokračování – Mach a Šebestová

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/3rocnik—odkazy.html

http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

 

MATEMATIKA

 • řešení slovních úloh
 • stavby a jejich plány
 • řešení výstavišť
 • indické násobení trojmístných čísel
 • závorka má přednost
 • písemné sčítání trojmístných čísel (procvičování)
 • číselná řada do 1000 (určování jednotek, desítek, stovek)
 • násobení a dělení (procvičování)
 • rýsování ve čtvercové síti

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • vzduch  učebnice JÁ A MŮJ SVĚT str. 30

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.htm

Plán učiva (5.– 9.2.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova po M – my, mýt, myslit, mýlit se
 • vyjmenovaná slova po F, Z, B, L (procvičování)
 • slovní druhy – slovesa + spojky (vyhledávání v textu), podstatná jména (rod, životnost, číslo, seznámení se s pádovými otázkami)
 • věta jednoduchá a souvětí, stavba souvětí – vzorec (procvičování)
 • hlasité čtení v čítance (práce s textem), četba na pokračování – Mach a Šebestová

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/3rocnik—odkazy.html

http://rysava.websnadno.cz/Cteni-3rocnik.html

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

 

MATEMATIKA

 • indické násobení trojmístných čísel
 • závorka má přednost
 • písemné sčítání trojmístných čísel (procvičování)
 • číselná řada do 1000 (určování jednotek, desítek, stovek)
 • násobení a dělení (procvičování)
 • řešení slovních úloh
 • rýsování ve čtvercové síti

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

http://skolakov.eu/matematika-3-trida/

 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • podmínky života na zemi – voda   učebnice JÁ A MŮJ SVĚT str. 28 – 29

http://rysava.websnadno.cz/Prvouka.htm

Anglický jazyk

 • žáci si mají přinést aktuální fotografii rodiny (v průběhu týdne)
 • můžete ji poslat i mailem paní učitelce Šimšové – simsova@zseden.cz

Výskyt vší ve třídě

Prosím o důkladnou kontrolu vlasů.