Pěvecký workshop 12. 10.

info:

 • čtvrtek 12. 10.
 • 11:30 – 12:30
 • ve škole (učebna HV)
 • zdarma
 • zábavnou a přístupnou formou se žáci seznámí se sborovým zpěvem včetně např. techniky správného dýchání

Koncert “Čáry a kouzla v opeře”, který pořádá Pražský filharmonický sbor je určen pro žáky 1. stupně ZŠ a koná se v pátek 10. listopadu od 10:00 v koncertním sále Pražské konzervatoře (vedle Rudolfina). Děti se na koncertu seznámí s nejkrásnějšími “pohádkovými” operami slavných skladatelů, např. Mozartovou “Kouzelnou flétnou”, Dvořákovou “Rusalkou” nebo Humperdinckovou “Perníkovou chaloupkou”. Spolu s PFS bude účinkovat dětský sbor Radost a pořadem bude provázet hudební popularizátor Petr Kadlec. Bude placeno z třídního fondu (80,-Kč/žák).

Bruslení – pondělí 9. 10.

Info:

 • v pondělí 9. 10. vyjímečně bez trenéra
 • posila z řad rodičů vítána

 

Plán učiva (2. 10. – 13. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • abeceda (opakování)
 • slabiky, hlásky, souhláskové skupiny, tvrdé a měkké souhlásky (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani16.htm

 • slova s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ (opakování)
 • slova s DI, TI, NI (opakování)
 • význam slov – slova souznačná, protikladná, mnohoznačná, citově zabarvená, nadřazená, podřazená, souřadná (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

 • doplňování U/Ú/Ů (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani07.htm

 • slovní druhy (opakování – podstatná jm., přídavná jm., slovesa, předložky)

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/slovni-druhy/

 • párové souhlásky uvnitř a na konci slova (opakování)

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/1opakovani01.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov/

 • vypravování – “Co dělám o víkendu” (ústně)
 • popis – “Naše škola”
 • popis zvířete
 • básničky trenink paměti (Jan Vodňaský – Muzeum, Josef Brukner – Vesnička )

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/muzeum.htm

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/vesnicka1.htm

četba vlastní knihy + zápis do sešitu ČTENÁŘ/KA (stručně podle osnovy – viz. sešit)

Zdeněk Svěrák – Pan Buřtík a pan Špejlička (četba na pokračování)

Ladislav Dvorský – Odměna za dopadení zloděje

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/odmena1.htm

 

MATEMATIKA

 • procvičování násobilky na tabulce N
 • vymýšlení slovních úloh na dělení a násobení
 • písemné sčítání dvojciferných čísel (procvičujeme)

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_dvojc1.htm

 • krokování
 • parkety
 • polovina a čtvrtina
 • hadi
 • výstaviště
 • rodokmen
 • porovnávání dvojciferných čísel a číselná osa

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/porovnavani1/porovnavani2cifaosa-1.htm

 • osová souměrnost – kreslení ve čtvercové síti (procvičování ve čtvercové síti i na tabletech)
 • čtverec a obdélník
 • krychlová tělesa

http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/matematika3/geo/ctverecaobdelnik-1.htm

 • obsahy, obvody, části
 • krychlová tělesa
 • kachlíky, parkety, sousedé, krokování, sčítání, odčítání, malá násobilka, pyramidy, sčítací trojúhelníky, neposedové, rozděl na tři čísla, hadi, hadi s podmínkou, psovodi, autobusy, pavučiny, výstaviště, děda Lesoň, násobilkové obdélníky, cyklotrasy, slovní úlohy

http://www.matika.in/cs/

PRVOUKA

 • dopravní značky, chování v dopravních situacích

http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/

http://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/dopravni-znacky/znacky.htm

 • Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/chodec01.htm

http://skolakov.eu/prvouka/3-trida/domov-rodina-skola/pravidla-pro-chodce-a-cyklistu/bezpecnedoskoly.htm

 • Město – vesnice

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/mesto_vesnice1.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vznik_orlove.htm

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zivot_ve_meste1.htm

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • Běžela ovečka …

https://www.youtube.com/watch?v=35s6TKOVtkA

 • Už ty pilky dořezaly

https://www.youtube.com/watch?v=QtuRfMMbOuc

 • U panského dvora

https://www.youtube.com/watch?v=swZb2f4Fp4g 

Žákovská knížka

Milí rodiče, prosím Vás:

 • podepisujte každý týden ŽK (info jen pro ty, kdo tak nečiní)
 • stačí jeden podpis dole na stránce, ale je to nutné!!! (vedení školy si to přeje)
 • vím, že si ŽK pravidelně prohlížíte a určitě máte ze svých dětí radost
 • každý žák musí průběžně provádět opravu opisu v ŽK (na chyby upozorňuji tužkou)

Děkuji za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem krásný večer
Ivana Machová

Pozvánka na 1. rodičovskou kavárnu

Info k výjezdům na Horský hotel Černá Hora

Vážená paní učitelko, milí rodiče,

během dnešní prezentace dotazníkového šetření Klima školy nás navštívil v jídelně školy člen zastupitelstva pan Lukáš Rázl s informacemi ohledně pozastavení výjezdů na Horský hotel Černá hora.

Nejprve se omluvil za komplikace a vysvětlil důvody, které vzniklou situaci způsobily. Při pobytu dětí ze ZŠ Jakutská v prosinci 2016 došlo ke střevní virové nákaze velkého počtu dětí. Po 3 dnech musel být pobyt ukončen a všechny děti se vrátily zpět domů. Následovala kontrola objektu na Černé Hoře hygienickou stanicí. Vlastník objektu dostal informaci od hygienické stanice o tom, že virové onemocnění si děti dovezly již  z Prahy a na Černé Hoře se pouze rozšířilo. Dle slov pana Rázla dostalo zastupitelstvo až v červenci tohoto roku kompletní výsledky proběhlé kontroly. Díky této kontrole se ukázalo, že provozovatel Gastro servis Zemánek s.r.o. nedodržuje běžnou hygienu v objektu a nestará se především o úpravnu vodu, která se v hotelu nachází. Nebyly řádně čištěny filtry a to se odrazilo na kvalitě vody. Zastupitelstvo začalo v létě tuto situaci řešit a dočasně pozastavilo všechny výjezdy. Bohužel je ale smlouva s provozovatelem sestavena tak, že je téměř nevypověditelná a vyprší až v roce 2019. Zastupitelstvo se snaží sjednat nápravu. Od 1. 11. 2017 by měla probíhat základní rekonstrukce hotelu (výmalba, nejnutnější opravy). Provoz bude pravděpodobně přerušen až do konce ledna 2018. Dá se předpokládat, že se zastupitelstvo bude snažit objekt zprovoznit od měsíce února. Podmínkou ale je, že bude hotel splňovat hygienické podmínky. Nadále budou probíhat kontroly. Pokud se tedy opravdu hotel zprovozní, celý harmonogram na školní rok 2017/2018 je stejně nabourán a bude se s největší pravděpodobnostní vytvářet nový.

Rodiče se tázali na možnost zajistit náhradní objekt. Pan Rázl vysvětloval, že by byl velký problém s financováním (nutné schválení zastupitelstva, rady.. apod.) a žádné náhradní ubytování vhodné pro výjezdy dětí zajistit nemůže.

Nakonec paní ředitelka požádala přítomné rodiče o předání těchto informací do tříd. Vzhledem k tomu, že třídní schůzka proběhla již včera, volím tuto metodu sdělení.

S pozdravem

Zuzana Šmejkalová

Rodičovská kavárna – úterý 3. 10.

1. rodičovská kavárna:

 • téma AKTIVIZAČNÍ METODY VÝUKY
 • v úterý 3. října 2017
 • v 17:00
 • ve sborovně školy (1. patro)

Tentokrát se na Vás těší členové vedení školy.

 

Pravítka (dlouhá i krátká) + trojúhelníky

Prosím, podepsat (stačí číslo):

 • lihovým fixem
 • nebo nalepit štítek

Říjen 2017 – plánované akce

co nás čeká:

 • PO 2.10. – bruslení
 • ÚT 3.10. – fotografování tříd, v 17h Rodičovská kavárna (sborovna školy)
 • PÁ 6.10. – bruslení
 • PO 9.10. – bruslení
 • PÁ 13.10. – suplování (tř. učitelka na semináři – Učitel naživo)
 • PO 16.10. – bruslení
 • ČT 19.10. – představení Trest, Divadelta ( 4.vyuč.h.) zdarma
 • PÁ 20.10. – ředitelské volno (volby)
 • ČT 26. a PÁ 27.10. podzimní prázdniny

plavání: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10.

 

 

Fotografování – 3. 10.

 • v 10:35 (úterý)
 • pouze společná fotografie
 • hrazeno z třídního fondu

Proč se fotíme letos již v říjnu? Abychom se z třídní fotografie mohli radovat celý rok.

StudentBlog theme is brought to you by Quasargaming.com online slot games such as Plenty on twenty, Fruits and sevens and Columbus deluxe.